Lesná spoločnosť Katúň a Mulík Bystrany, pozem. spol.